Saturday, 11 February 2012

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1. Memahami  definisi aurat.
2. Memahami tujuan dan hikmah menutup aurat.
3. Mengetahui hukum menutup aurat.
4. Melaksana kaedah menutup aurat mengikut perspektif Islam .

No comments:

Post a Comment